Будівельні ліцензії

Умови отримання будівельних ліцензій

 Для того, щоб займатися певним видом діяльності юридична особа ( будь-яка компанія чи товариство) та фізична особа- підприємець (ФОП) має отримати відповідну ліцензію, що дає йому право здійснювати ту чи іншу господарську діяльність, дотримуючись при цьому певних вимог.

Будівельна ліцензія – документ, який видається ДІАМ (державна інспекція архітектури та містобудування) та надає право будівельним компаніям здійснювати будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Закон України за №1817-VIII від 17.01.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності» вводить деякі зміни та нововеденя в будівництві об'єктів за класами наслідків та містить більш чіткі, але часом не дуже зрозумілі  для сприйняття та досить громіздкі та складні юридичні схеми та конструкції. Сробуємо розібратися які це нововведення і як отримати будівельну ліцензію.

Головна мета Закону 1817 VIII від 17.01.2017р.

 1. Перехід від категорій складності об'єктів будівництва до класів НАСЛІДКІВ (відповідальності).
 2. Перехід від тристадійної дозвільної системи (ПОВІДОМЛЕННЯ, декларація, дозвіл) до двостадійної (ПОВІДОМЛЕННЯ, дозвіл).
 3. Підвищення відповідальності як суб'єктів містобудування так и посадових осіб ОРГАНІВ Держархбудконтролю.

Визначення класів наслідків (відповідальності)

Класифікація будівельних об'єктів

Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд визначаються рівнем можливих матеріальних збитків та (або) соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта.
Можливі соціальні втрати від відмови повинні оцінюватися в залежності від таких факторів ризику, як:

 • Небезпека для здоров'я і життя людей;
 • Різке погіршення екологічної обстановки в прилеглої до об'єкта території (наприклад, при руйнуванні сховищ токсичних рідин або газів, від мовуочисних споруд каналізації тощо);
 • Втрата пам'яток історії та культури або інших духовних цінностей суспільства;
 • Припинення функціонування систем і мереж зв'язку, енергопостачання, транспорту або інших елементів життєзабезпечення населення або безпеки суспільства;
 • Неможливість організувати надання допомоги постраждалим при аваріях і стихійних лихах;
 • Загроза обороноздатності країни.

Категорія складності об'єкта будівництва

Категорія складності об'єкта будівництва визначається незалежно по кожній з наведених у колонках таблиці характеристикою можливих наслідків відмови від об'єкта.
Об'єкта будівництва присвоюють вищу категорію складності з певних категорій з урахуванням наведених нижче положень.

 1. для об'єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель або споруд (комплекс), категорія складності визначається окремо для кожного будинку, будівлі, споруди. У разі, якщо до складу комплексу входять будівлі та споруди IV-V категорій складності, на експертизу проєктна документація надається в повному складі на весь комплекс споруд;
 2. об'єкт підвищеної небезпеки, ідентифікований відповідно до законодавства, відносять до V категорії складності;
 3. до об'єктів культурної спадщини національного або місцевого значення відносяться будівлі або споруди, які занесені до відповідного Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Незалежно від класифікації за ознаками слід встановлювати класс наслідків (відповідальності) не менше:
СС3 - для об'єктів (будівель і споруд) підвищеної небезпеки, визначених відповідно до законодавства;
СС2 - для висотних житлових і громадських будинків висотою від 73,5 м до 100 м;
СС3 - для висотних житлових і громадських будинків заввишки більше 100 м;

Щодо категорій відповідальності конструкцій та їх елементів, то залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, розрізняють три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів:
А - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до повної непридатності до експлуатації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.
Б - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлуатації будівлі (споруди) або до відмови інших конструкцій, які не відносяться до категорії А.
В - конструкції, відмови яких не призводять до порушення функціонування інших конструкцій або їх елементів.

Орієнтовний перелік об'єктів по класам наслідків (відповідальності)

До будівель і споруд класу СС3, як правило, слід відносити:

 • об'єкти нафто - і газодобувної, газопереробної, металургійної, хімічної та інших галузей промисловості, обладнані пожежно - і вибухонебезпечними ємкостями і сховищами рідкого палива, газу та газопродуктів, особливо при їх зберіганні під тиском;
 • Об'єкти хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної, оборонної та інших галузей, пов'язаних з використанням, переробкою, виробництвом і зберіганням хімічно токсичних, вибухо - і пожежо небезпечних речовин і промислових вибухових матеріалів, біологічно небезпечних речовин тощо;
 • Об'єкти вугільної та гірничорудної промисловості, з небезпекою пожежі, вибуху і газу відповідно до класифікації Держнагляд охорон праці;
 •  Будівлі головних вентиляційних систем на копальнях і рудниках;
 • Об'єкти атомної енергетики (АЕС, AETC, ACT), включаючи сховища і заводи з переробки ядерного палива та радіоактивних відходів, а також інші радіаційне небезпечні об'єкти за класифікацією Держатомнагляду;
 • Об'єкти гідро - і теплоенергетики (ГЕС, ГРЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГАЕС) потужністю понад 1,0 млн. кВт;
 • Мости і тунелі на дорогах вищої категорії, або протяжністю понад 1000 м або прольотом понад 300 м;
 • Стаціонарні споруди знаків навігаційної обстановки;
 • Шлюзи і основні портові споруди на водних шляхах 1-го і 2-го класів ДСТУ Б В.2.3-1;
 • Будівлі та споруди великих залізничних вокзалів і аеровокзалів;
 • Магістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм, або з робочим тиском понад 2,5 МПа, а також ділянки магістральних трубопроводів меншого діаметру і з меншим робочим тиском у місцях переходів через водні перешкоди, залізничні та автомобільні дороги;
 • Гідротехнічні споруди меліоративних систем з площею зрошення і осушення понад 300 тис. га і водосховищ об'ємом понад 1 кубічний кілометр;
 • Великі елеватори і зерносховища, млинові комбінати;
 • Житлові, громадські або багатофункціональні будівлі висотою понад 100 м;
 • Будівлі основних музеїв, державних архівів, сховищ національних історичних і культурних цінностей;
 • Видовищні об'єкти з масовим перебуванням людей (стадіони, театри, кінозали, цирки, виставкові приміщення тощо);
 • Будівлі університетів, інститутів, шкіл, дошкільнихз акладів тощо;
 • Великі лікарні та інші заклади охорони здоров'я;
 • Універсами та інші великі торгові підприємства;
 • Об'єкти життєзабезпечення великих районів міської забудови і промислових територій;
 • Великі об'єкти захисно-попереджувального характеру (протисельові, протизсувні, проти лавинні споруди, захисні дамби тощо).

До будівель і споруд класу СС2, як правило, слід відносити ті, що не належить до класу СС3:

 • основні об'єкти металургійної промисловості, важкого машинобудування, нафтохімії, суднобудування, оборонної промисловості (доменні і мартенівські складальні цехи, корпуси, високі димові труби тощо);
 • Копри, машинні відділення видобувних машин;
 • Об'єкти гідро - і тепло енергетики потужністю менше 1,0 млн. кВт, розподільні системи основних електромереж високої напруги (включаючи опори ліній електропередачі і відкритих розподільних пристроїв);
 •  Ємності для нафти і нафтопродуктів;
 • Шляхові полотна магістральних автодоріг, злітно-посадочні смуги, мости і тунелі протяжністю менше 1000 м, канатні дороги, вокзали, аеровокзали, вертолітні станції;
 • Магістральні трубопроводи;
 • Великі готелі, гуртожитки;
 • Об'єкти водопроводу і каналізації (включаючи водонапірні башти, очисні споруди, водозабори) промислових підприємств і населених пунктів;
 • Будівлі видовищних і спортивних підприємств, підприємств торгівлі, громадського харчування, служби побуту, установи охорони здоров'я;
 • Будівлі та споруди центральних складів для забезпечення життєвих потреб населення, склади особливо цінного обладнання та матеріалів, військові склади;
 • Житлові, громадські або багатофункціональні будівлі висотою до 100 м.

До будівель і споруд класу СС1, як правило, слід відносити:

 • усі об'єкти промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, сільського господарства та переробки сільгосппродукції, що не віднесені до класів СС3 і СС2;
 • Громадські будівлі, об'єкти фізкультури і спорту, не віднесені до класів СС3 і СС2, а також усі тим часові об'єкти, мобільні будівлі;
 • Об'єкти внутрішньо виробничих доріг, комунікацій і продуктопроводів;
 • Парники, теплиці;
 •  Опори розподільчої мережі низької напруги, освітлювальні опори.

Основні моменти закону

На рівні Закону визначено...
 1. Об'єкти, які не можуть бути віднесені до незначного СС1 класу наслідків (відповідальності)
 2. Об'єкти, які обов'язково відносяться до значного класу наслідків ССЗ (відповідальності)
 3. Клас наслідків визначається для кожного об'єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).
Перелік будівельних робіт, які не потребують документів
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» від 7 червня 2017 р. № 406
 • Стосується технічно нескладних об'єктів, окремих робіт на об'єктах, зданих в експлуатацію, приватного сектору, або з питань суспільної необхідності чи невідкладності тощо
 • Перелік не поширюється на об'єкти, віднесені до пам'яток культурної спадщини. Виконання будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил
Збільшення штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 1.  До 10.06.2017 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» Виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, а також наведення недостовірних даних у зазначеній декларації на об'єктах 111 категорії складності - у розмірі дев'яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб
 2. Після 10.06.2017 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» Виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об'єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), - у розмірі трьохсот сімдесятипрожиткових мінімумів для працездатних осіб
Відповідальність посадових осіб Держархбудінспекції
 • Дисциплінарна. Ст. 66 ЗУ «Про державну службу»
  • зауваження;
  • догана;
  • попередження про неповну службову відповідність;
  • звільнення з посади державної служби
 • АдміністративнаСт.166-10 КУпАП(Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру)
  • Штраф від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • Кримінальна
  • Стаття364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем)
  • Стаття367 КК України (Службова недбалість)
Відповідальність посадових осіб органів Держархбудконтролю
 • Дисциплінарна . Ст 147 К3пП (Стягнення за порушення трудової дисципліни)
  • догана;
  • звільнення.
  • Підп. 3, 4 ч. 12 ст. 41 3У «Про регулювання містобудівної діяльності»
 • Адміністративна. Ч. 4 Ст 96-1 КУпАП (ДІАМ)
  • Порушення вимог закону та строків видачі дозволу, реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації та видачі сертифіката ... Від п'ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • Кримінальна
  • Cт 364 КК України(Зловживання владою або службовим становищем)
  • Стаття 367 КК України (Службова недбалість)
Періодичність проведення планових перевірок

Постанова КМУ «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь) ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами ДАБК» від 7 червня 2017 р. № 399

 • ВИСОКИЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до значного класу наслідків (відповідальності) - ССЗ. ➤ Перевірка не частіше одного разу на два роки
 • СЕРЕДНІЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до середнього класу наслідків (відповідальності) - СС2. ➤ не частіше одного разу на три роки
 • НЕЗНАЧНИЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до незначного класу наслідків (відповідальності) - СС1. ➤ не частіше одного разу на п'ять років

Періодичність проведення планових перевірок, встановлюється на конкретних об'єктах, господарська діяльність на яких може здійснюватись одним або різними суб'єктами господарювання

Нові підстави для анулювання дозволу на будівництво

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 від 7 червня 2017 р. № 404

 1. об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та які будуються на підставі будівельного паспорта - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
 2. об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) - Дозвіл на виконання будівельних робіт

Передбачено норму щодо можливості подачі через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур в будівництві

Нові підстави для анулювання дозволу: - скасування містобудівних умов та обмежень - систематичне (два і більше разів підряд) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю

Усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю
 • До набрання чинності змін -  Інспектор на власний розсуд встановлює термін на усунення порушення
 • Після набрання чинності змін - Термін на усунення порушення встановлюється згідно з Додатком до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого пКМУ від 23.05.2011 № 55
Розмежування повноважень держархбудконтролю та нагляду
 • Структурні підрозділи виконавчих органів сільських, селищних та міських рад (з чисельністю населення до 50 тис.) - СС1 на території відповідних населених пунктів
 • Структурні підрозділи виконавчих органів міських рад (з чисельністю населення понад 50 тис.) - СС1та СС2на території відповідних населених пунктів
 • Структурні підрозділи київської та севастопольської міських державних адміністрацій - СС1та СС2в межах міст Києва та Севастополя
 • Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань держархбудконтролю та нагляду - СС1 , СС2СС3 за межами населених пунктів та на територіях кількох адміністративно – територіальних одиниць. У випадку не утворення структурних підрозділів на місцях, повноваження здійснюються ДА інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

Держархбудіспекцією презентовано нові правила в будівництві відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», яка представлена нижче. Використано матеріали з сайту https://diam.gov.ua

Ви можете продивитсь презентацію,  або відкрити документ PDF по посиланню нижче. Також Вас може зацікавити новий ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

Основні нововведення в законодавстві в контексті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17 січня 2017 року № 1817-VIII.

 

ДБН В.1.2-14:2018.
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів.
Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

 

Строк дії будівелних ліцензій

Зараз чинні ліцензії не мають строку дії, а тому процедура отримання ліцензії є досить складною та довготривалою.

 

Проядок оформленя будівельної ліцензії

Оформлення ліцензії здійснюється кількома етапами:

 1. Спочатку Ви подаєте заяву та відповідні документи.
 2. Створюється ліцензійна комісія.
 3. Ваша заява розглядається протягом 10 робочих днів з дня її надходження.
 4. Перевірка наданих документів протягом 10 робочих днів на відповідність ліцензійним умовам.
 5. Готується відповідний висновок.
 6. Протягом семи робочих днів з дати надходження висновку, приймається рішення про видачу ліцензії.
 7. Повідомлення заявника про результат.

Але важливо зазначити, що під час проходження усіх етапів, ваша заява і документи можуть бути повернені, а розгляд зупинено, передбачити і допомогти в чому, зможуть тільки професіонали, котрі мають системний підхід до вирішення питання та неабиякий досвід.

Отже, для отримання ліцензії до заяви додаються відомості про:

 • виробничо-технічну базу;
 • склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем;
 • технологію виробництва;
 • інформаційно-правове забезпечення;
 • наявну систему контролю якості виконання робіт.

Для відокремленого підрозділу зазначені відомості виконуються окремо.

Окрім цього, ліцензіат має дотримуватися ряд окремих вимог, що залежать від виду будівництва. Особливі вимоги встановлені до  будівництва транспортної та інженерної інфраструктури і до виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення.

 

Загальні вимоги включають в себе:

 • інформацію про досвід роботи;
 • кількість виконаних об’єктів;
 • організаційні вимоги щодо наявності організаційної структури суб’єкта господарювання та підрозділів відповідно до переліку робіт, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників, укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками; національних стандартів, будівельних норм; виробничих приміщень, засобів виробництва; документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції;
 • кадрові вимоги до керівників, професіоналів та фахівців;
 • технологічні вимоги стосовно наявності будівельних машин, устаткування, пристроїв та інструменту; дотриманням законодавства під час виконання робіт та дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

Тож, як бачите, вимоги є достатньо жорсткими, а сам процес – достатньо ускладненим, що спонукає звернутися до професійної допомоги спеціалістів компанії Law Empire, котрі проведуть комплексну перевірку документів, дотримання всіх вимог та зможуть надати повний юридичний супровід отримання будівельної ліцензії.

 Наші ціни та терміни виконання робіт.